Παραλαβή Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Α΄ και Β΄ επίπεδου στις ΤΠΕ.

ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Α΄ και Β΄Επιπέδου στις ΤΠΕ των δικαιούχων εκπαιδευτικών  της Διεύθυνσής μας (δείτε τον  συνημμένο πίνακα)  ευρίσκονται στην Διεύθυνσή μας και η παραλαβή τους θα γίνεται από το 2ο όροφο της Υπηρεσίας μας καθημερινά  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Κατάταξη σχολών στα Επιστημονικά Πεδία.

ep

Δείτε στα συνημμένα την ενημερωτική εγκύκλιο για το  νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ,  τους συντελεστές βαρύτητας των εξεταζομένων μαθημάτων   καθώς και την κατάταξη των σχολών στα Επιστημονικά Πεδία.

Οδηγίες μαθημάτων Α και Β ΓΕ.Λ (Γ΄Εσπερινού) και Φυσικής Αγωγής Α & Β ΓΕ.Λ

οδηγιες

Δείτε στα συνημμένα τις σχετικές εγκυκλίους με τις οδηγίες για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και τα υπόλοιπα μαθήματα Α και Β ΓΕ.Λ (Γ΄Εσπερινού)

Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε στρατιωτικές λέσχες.

sitisi

Δείτε στα συνημμένα το σχετικό δελτίο τύπου και τα λοιπά έγγραφα  με τους όρους και τις προϋποθέσεις σίτισης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις στρατιωτικές λέσχες.

Ωρολόγια προγράμματα σπουδών Ημερησίου ΓΕ.Λ

images

Δείτε στα συνημμένα ΦΕΚ τα ωρολόγια προγράμματα σπουδών  του Ημερήσιου  Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΠΥΣΔΕ- ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για χορήγηση μεταγραφής

eggrafes

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής στο διάστημα από 3 έως 13 Νοεμβρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής έχουν οι φοιτητές των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα μετεγγραφής παρέχεται και στους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι έκαναν χρήση του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών.
Περισσότερες λεπτομέρειες και εξειδίκευση των κριτηρίων μοριοδότησης μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο. Δείτε συν. την εγκύκλιο και το Δελτίο τύπου

Τροποποίηση απόφασης μετεγγραφών – δεν δικαιούνται μετεγγραφής οι εισαχθέντες ως αθλητές – αποκτούν δικαίωμα μετεγγραφής οι εισαχθέντες με σοβαρές παθήσεις

Τροποποίηση της με αρ. 143456/Ζ1/14−09−2015 (ΦΕΚ 2011 Β΄) υπουργικής απόφασης σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Eκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.Φ361.22/146/152229/ε3/29-9-15/ΥΠΠΕΘ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.Φ11.3/5209 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

Προγραμματισμός διδακτικού έργου Φυσικής Αγωγής.

ΦΑ

Δείτε στα συνημμένα το έγγραφο προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου του Σχολικού Συμβούλου κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) για το σχολικό έτος 2015-16.