Εγκύκλιοι αναπληρωτών και ωρομισθίων σχ. έτους 2014-2015. (Γενικής Παιδείας και Μουσικών Σχολείων)

imagesΣτο πλαίσιο  κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014.
Δείτε  στα συνημμένα τις σχετικές εγκυκλίους και κατεβάστε τις ανάλογες αιτήσεις (Γενικής Παιδείας αλλά και για τα Μουσικά Σχολεία).
Η Διεύθυνσή μας θα δέχεται καθημερινά αιτήσεις από τις 08:30 π.μ  ως 01:30 μ.μ.

Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου.

Στο ΦΕΚ Β΄ 2004/23-07-2014 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 104969/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. με θέμα «Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου»
Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύουν οι με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2507), 82065/Γ2/17-06-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1544) και 152138/Γ2/17-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2758) Υ. Α.

Παραλαβή πιστοποιητικών εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2013.

Η παραλαβή των  πιστοποιητικών των επιτυχόντων στις εξετάσεις ΚΠγ Νοεμβρίου 2013, που είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στη Διεύθυνσή μας,  θα γίνεται από την Υπηρεσία μας  καθημερινά    08:00 π.μ.  έως 2:30 μ.μ. με imagesτην επίδειξη  του δελτίου υποψηφίου ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του υποψηφίου ή του κηδεμόνα   του.

Διδακτέα -Εξεταστέα Υλη των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων.

Στο ΦΕΚ Β΄ 1938/17-07-2014 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων panel1μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015», ενώ στο ΦΕΚ 1946 η αντίστοιχη ύλη των Εσπ. ΓΕ.Λ

Προγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Β΄ Λυκείου και Ω.Π. Εσπερινού ΓΕ.Λ

imagesΣτο ΦΕΚ Β΄ 1853/07-07-2014 δημοσιεύθηκαν:
• η με αρ. πρωτ. 99916/Γ2/27-06-2014 Υ.Α. με την οποία καθορίζεται το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και
• η με αρ. πρωτ. 99927/Γ2/27-06-2014 Υ.Α. με θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Το ανωτέρω Πρόγραμμα Σπουδών και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2014-2015.
Δείτε στα συνημμένα το σχετικό ΦΕΚ

Προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές της Ελλ. Αστυνομίας.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: http://www.hellenicpolice.grelas  η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 21-7-2014.
Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 210-6977774, 210-6977327 και 210-6980910.

Παραταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

imagesΠαρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το Ακαδημαϊκό Ετος 2014-2015.
Δείτε στα συνημμένα τα σχετικά έγγραφα.