ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 25/01/2016 οι πίνακες των μορίων των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών: α) από περιοχή σε περιοχή β) σε Μουσικά Σχολεία γ) σε καλλιτεχνικά Σχολεία και δ) σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ. Η προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων επί των πινάκων αυτών ορίζεται: από ΔΕΥΤΕΡΑ 25/01/2016 μέχρι και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2016. Οι ενστάσεις   κατατίθενται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω FAX: 2752099213 είτε μέσω email:  mastrantoe@sch.gr.

Υπολογισμός μορίων και διαδικασία πρόσβασης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ των ΓΕ.Λ

panel1

Δείτε στα συνημμένα το σχετικό ΦΕΚ και την εγκύκλιο με την συνοπτική παρουσίαση της υπουργικής απόφασης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-02-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-02-2016

Ανακοίνωση πίνακα Εκλογέων για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή Δ.Ε. Αργολίδας

images

Δείτε στα συνημμένα τον Πίνακα Εκλογέων και σχετικό έγγραφο  για τη διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας και την πλήρωση της θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.