Διαχείριση διδακτέας -εξεταστέας ύλης μαθηματικών Γ΄ Λυκείου σχ. ετους 2014-15

images

Δείτε στα συνημμένα τις οδηγίες  για την  διαχείριση διδακτέας -εξεταστέας ύλης μαθηματικών Γ΄ ημερησίου και Δ΄ εσπερινού ΓΕ.Λ για το σχολικό έτος 2014-15

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων σχ. έτους 2014-15

images

Δείτε στα συνημμένα την σχετική εγκύκλιο σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων:
της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου,
της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
και
της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2014 – 2015

images

        Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ19 που επιθυμούν να μετατεθούν σε Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης (στο Μ/κό Γυμνάσιο – Λύκειο Κομοτηνής, Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης), θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο αίτησης αποκλειστικά έως 30-11-2014. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΥΣΜΕ.
Δείτε στα συνημμένα την σχετική εγκύκλιο.

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2014-15

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015, κ α λ ε ί τους METATHESEISεκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή και
στ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
Δείτε στα συνημμένα την σχετική εγκύκλιο και τα απαραίτητα έγγραφα.

24 Οκτωβρίου 2014 – Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας

Οι σχολικές μονάδες ευαισθητοποιούνται και ενημερώνουν τους μαθητές με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της παχυσαρκίας (24 Οκτωβρίου 2014 ). Οι εκπαιδευτικοί, ΠΕ11 και ΠΕ15 ευαισθητοποιούν και ενημερώνουν τους μαθητές με βιωματικό τρόπο.10714075_824124754306883_6744329428291146221_o

Απαγόρευση του καπνίσματος για εκπαιδευτικούς και μαθητές – Προβλεπόμενες ποινές.

nosmoking

Το Υπουργείο παιδείας υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αριθ. 88202/25-06-2009 (Β΄1286) Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Επομένως, εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε όλους τους χώρους του σχολείου.
Σε ό,τι αφορά στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η μη τήρηση των ανωτέρω, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 27 του Π.Δ. 104/1979 (Α΄23) και ανάλογα με την περίπτωση του παραπτώματος μπορεί να είναι:
α) παρατήρηση,
β) επίπληξη,
γ) ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα,
δ) αποβολή από τα  μαθήματα  μέχρι 3 ημέρες,
ε) αποβολή από τα μαθήματα  μέχρι 5 ημέρες και
στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
Δείτε στα συνημμένα τη σχετική εγκύκλιο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο e-Learning [2014-2015]

moodle

Ο σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής κ. Κωτσάκης Σταύρος σας ενημερώνει για τη διενέργεια σεμιναρίου e-Learning.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση ΚΕΣΥΠ

ΚΕΣΥΠ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ.92984/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. και επιθυμούν να τοποθετηθούν με απόσπαση, μέχρι τις 31-08-2015, σε θέση Υπευθύνου Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Αργολίδας (μία θέση) και Αρκαδίας (μία θέση) να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι και 23-10-2014.
Η επιλογή και τοποθέτηση θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την πλήρωση της κενής θέσης από εκπαιδευτικούς με βαθμό τουλάχιστον Β΄ η επιλογή θα γίνει μεταξύ των υποψήφιων εκπαιδευτικών με βαθμό κατώτερο του Β΄.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απευθύνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
Η συνέχεια στην συνημμένη Απόφαση.