Ανακοινώσεις στην κατηγορία "Γενικά"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αναρτάται πίνακας αντικειμενικών μονάδων των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μετά την εκπνοή της προθεσμίας όπου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις