Ανακοινώσεις στην κατηγορία "Γενικά"

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Κοινοποούνται αποφάσεις τοποθετήσεων, αποσπάσεων, διαθέσεων (τροποποιήσεις-ανακλήσεις) όπως έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια» , έχουν πάρει αριθμό (ΑΔΑ) και έχουν κοινοποιηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες.  Δείτε…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2018

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών, ανά κατηγορία μετάθεσης ήτοι: α) Γενικών μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης β) σε Μουσικά Σχολεία γ) σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δ) σε Καλλιτεχνικά σχολεία και ε) βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας. Δίδεται προθεσμία από 08-12-2017 έως και Read the full article…