Ανακοινώσεις στην κατηγορία "Γενικά"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αναρτάται πίνακας αντικειμενικών μονάδων των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μετά την εκπνοή της προθεσμίας όπου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΛΗ. ΝΕ. Τ.)

Αναρτάται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφιοτήτων για τη θέση του υπευθύνου Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Αργολίδας. Τίθεται προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων στους υποψηφίους. Δείτε…