Ανακοινώσεις στην κατηγορία "Διοικητικά"

Αποσπάσεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών εντός της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Πελοποννήσου.

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ&ΔΕ Πελοποννήσου.

Τοποθέτηση διευθύντριας 2ου Γυμνασίου Ναυπλίου.

Εκδόθηκε η απόφαση από την Περιφερεική Διεύθυνση ΠΕ&ΔΕ Πελοποννήσου  για την τοποθέτηση της νέας διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ναυπλίου, μετά την μετάταξη του πρώην διευθυντή κ. Σαμπάνη Παναγιώτη στην Α/θμια Εκπαίδευση. Δείτε στα συνημμένα την σχετική απόφαση.   Με την ευκαιρία ευχόμαστε σε όλες τις νέες διευθύντριες  ( 2ου Γυμνασίου Ναυπλίου, Γυμνασίου Δρεπάνου και Γυμνασίου Read the full article…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς εκτός νομού.

Δείτε τους αναλυτικούς  πίνακες με τους αποσπασμένους Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Παιδείας: εδώ Στο Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας: εδώ Στον Γραφειο Νομικής Στήρικης της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ&ΔΕ Πελοποννήσου: εδώ

Αναληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας, την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 θα παρουσιαστούν να αναλάβουν προσωρινά υπηρεσία στα σχολεία που είχαν τοποθετηθεί το προηγούμενο σχολικό έτος,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  Φ34.2/3990/27-8-2013 απόφασή μας  που έχει ήδη κοινοποιηθεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας.  

Αιτήσεις αποσπάσης εντός ΠΥΣΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  16 ΚΕΦ.Γ΄ του Ν.1566/1985 αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της περιοχής ευθύνης μας. Οι εκπαιδευτικοί  που για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους επιθυμούν να  αποσπαστούν από   το   σχολείο   που   ανήκουν   οργανικά σε άλλο σχολείο της περιοχής ευθύνης μας -και Read the full article…