Ανακοινώσεις στην κατηγορία "Διοικητικά"

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 25/01/2016 οι πίνακες των μορίων των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών: α) από περιοχή σε περιοχή β) σε Μουσικά Σχολεία γ) σε καλλιτεχνικά Σχολεία και δ) σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ. Η προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων επί των πινάκων αυτών ορίζεται: από ΔΕΥΤΕΡΑ 25/01/2016 μέχρι και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2016. Οι ενστάσεις   κατατίθενται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας είτε αυτοπροσώπως, Read the full article…

Ανακοίνωση πίνακα Εκλογέων για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή Δ.Ε. Αργολίδας

Δείτε στα συνημμένα τον Πίνακα Εκλογέων και σχετικό έγγραφο  για τη διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας και την πλήρωση της θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε στα συνημμένα το σχετικό έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 11 Δεκμβρίου ως και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΥΣΔΕ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.9672/4-12-15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΠΥΣΔΕ- ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.Φ361.22/146/152229/ε3/29-9-15/ΥΠΠΕΘ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.Φ11.3/5209 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

Στοιχεία διορισμού αποσπασμένων

Παρακαλούνται οι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΔΕ ή Διευθύνσεις/φορείς, αφού διαβάσουν το αρχείο με τις οδηγίες, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται με fax στο 27520 99213 (Υπόψιν κ. Γιγίνη), το αργότερο μέχρι 31/10/2015. Τα στοιχεία που ζητούνται χρειάζονται για να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων της απογραφής. Σχετ.: το με αρ. Read the full article…

Προσδιορισμός λειτουργικών κενών-υπεραριθμιών.

Οι δηλώσεις προτίμησης πρέπει να υποβληθούν άμεσα καθώς με τη λήξη της προθεσμίας θα συνεδριάσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το συμβούλιο δεν προέβη στον προσδιορισμό λειτουργικών υπεραριθμιών σε κλάδους όπου δεν αντιστοιχούν λειτουργικά κενά. Οι προσωρινές τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών θα γίνουν με βάση τις δηλώσεις προτίμησης που έχουν υποβάλλει στην υπηρεσία και τις οποίες μπορούν Read the full article…