Ανακοινώσεις στην κατηγορία "Οικονομικό"

Αποστολή Α.Μ. ΙΚΑ για ΟΛΟΥΣ τους μόνιμους εκπαιδευτικούς

Προκειμένου να καταχωρηθούν στην ΑΠΔ οι ασφαλιστικές εισφορές των μονίμων υπαλλήλων από 01/01/2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα πρέπει για ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς να καταχωρηθεί ο Α.Μ. ΙΚΑ. Α.Μ. ΙΚΑ έχουν ΟΛΟΙ οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μιας και ο ΟΠΑΔ έχει μεταφερθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Όσοι δεν τον γνωρίζουν θα πρέπει να επισκεφθούν Read the full article…

Σημαντική διευκρίνιση σχετικά με τις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών

Σχετικά με την υποβολή φορολογικής δήλωσης θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι… Στο πεδίο με κωδικό 333 (και 334 για τη σύζυγο) και περιγραφή «Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδ. εισφ. αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν.3986/2011» θα πρέπει να εισάγετε το ποσό που εμφανίζεται στην τελευταία δεξιά στήλη της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών και έχει ονομασία «Ειδική Εισφορά Read the full article…

Εναρξη και λειτουργία νέου Δικτυακού Τόπου

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη και πιλοτική λειτουργία του νέου Δικτυακού Τόπου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας. Ο νέος δικτυακός τόπος παρέχει μεταξύ των άλλων τη δυνατότητα δυναμικής αλληλεπίδρασης με τους χρήστες καθώς επίσης αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης και αναζήτησης περιεχομένου, μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον…