Ανακοινώσεις στην κατηγορία "Πανελλαδικές Εξετάσεις"

Μηχανογραφικό δελτίο 2015 & επιπλέον για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Δελτίο τύπου Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Για το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β’  εδώ Για το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ Α’ εδώ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων και ΤΕΦΑΑ 2015

Δείτε στα συνημμένα έγγραφα το  πρόγραμμα των Πανελλαδικών  εξετάσεων και την προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Στις 13 Μαϊου λήγουν τα μαθήματα και στις 18 αρχίζουν οι Πανελλαδικές.    

Εγκύκλιος φυσικώς αδυνάτων ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ 2015

Δείτε στα συνημμένα την εγκύκλιο για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2015, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διόρθωση στο βιβλίο Φυσικής Κατευθύνσεων

Στο βιβλίο της Φυσικής, Γ΄ Λυκείου, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, τα σχήματα 1.28 και 1.30 έχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των εκδόσεων του βιβλίου για τα έτη 2013 και 2014. Επίσης, στην έκδοση του 2014 απαιτείται διόρθωση προσήμου σε μια «μαθηματική σχέση» που βρίσκεται στη σελίδα 27. Συγκεκριμένα: Η συνεχεια στα συνημμένα αρχεία.

Διαχείριση διδακτέας -εξεταστέας ύλης μαθηματικών Γ΄ Λυκείου σχ. ετους 2014-15

Δείτε στα συνημμένα τις οδηγίες  για την  διαχείριση διδακτέας -εξεταστέας ύλης μαθηματικών Γ΄ ημερησίου και Δ΄ εσπερινού ΓΕ.Λ για το σχολικό έτος 2014-15

Τροποποίηση διδακτέας-εξεταστέας ύλης Πανελλαδικών 2015.

Γίνεται γνωστό ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2721/13-10-2014 δημοσιεύτηκε: α.  η με αρ. πρωτ. 156279/Γ2/30-09-2014 Υ.Α με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β΄ 1938) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015» και β.  η με αρ. πρωτ. 156273/Γ2/30-09-2014 Read the full article…

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ατομων με σοβαρές παθήσεις για το 5%

Δείτε στα συνημμένα την εγκύκλιό του ΥΠ.ΑΙ.Θ σχετικά με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου των Υποψηφίων που πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2014-2015.

Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου.

Στο ΦΕΚ Β΄ 2004/23-07-2014 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 104969/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. με θέμα «Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου» Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύουν οι με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2507), 82065/Γ2/17-06-2013 (ΦΕΚ Β΄ Read the full article…

Διδακτέα -Εξεταστέα Υλη των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων.

Στο ΦΕΚ Β΄ 1938/17-07-2014 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015», ενώ στο ΦΕΚ 1946 η αντίστοιχη ύλη των Εσπ. ΓΕ.Λ Δείτε στα συνημμένα τα σχετικά ΦΕΚ