Ανακοινώσεις στην κατηγορία "ΚΕΣΥΠ"

Ενημέρωση για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές.

Σύμφωνα με την  σχετική εγκύκλιο (βλέπε συνημμένα)  αναφορικά  με τον αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και κατόπιν του με αριθμ.πρωτ.Φ.300/57/158659/Σ.4315/11-12-2012 εγγράφού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προς το Υπουργείο Παιδείας, ενημερώνουμε  τους υποψηφίους (μαθητές και απόφοιτους) των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013, ότι για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Read the full article…

Ενημέρωση μαθητών Γ΄ΓΕΛ για τις πανελλήνιες

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά Α. με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων Β. με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

Ενημερωτικό φυλλάδιο ΕΠΑΛ

Παρουσίαση του Επαγγελματικού Λυκείου (ωρολόγιο πρόγραμμα, τομείς, ειδικότητες κλπ)

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το ΓΕΛ

Παρουσίαση του Γενικού λυκείου (ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄, Β΄ και Γ τάξης, μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ανάλογα με την κατεύθυνση και τα επιστημονικά πεδία, ειδικά μαθήματα, τρόπος εξαγωγής των μορίων κλπ)

Κατευθύνσεις- επιστημονικά πεδία

Πίνακας που συνδέει τις κατευθύνσεις των ΓΕΛ στην Γ΄τάξη με τα επιστημονικά Πεδία. Μαθήματα πανελλαδικών εξετάσεων.