Ανακοινώσεις στην κατηγορία "ΚΕΣΥΠ"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Ακολουθούν δυο αρχεία με οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης για τις στρατιωτικές σχολές που έχουν ανακοινωθεί από τη ΣΜΥ. Τελική ημερομηνία παραλαβής αίτησης: 12-5-2014

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν. 4186/2013/ ΦΕΚ.193)

Τα επισυναπτόμενα αρχεία περιέχουν αποκωδικοποιημένες πληροφορίες βασικών διατάξεων του Ν.4186, όσον αφορά τη λειτουργία των Λυκείων (Γενικών και Επαγγελματικών) που άρχισε να εφαρμόζεται από το φετινό σχ. έτος 2013-14  στην Α΄τάξη. Επίσης πληροφορίες για τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης (ΣΕΚ,ΙΕΚ).

ΒΑΣΕΙΣ 2013 (90% αποφοίτων ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-ομάδα Β΄, Γενική σειρά και Ειδικές κατηγορίες))

Το αρχείο περιέχει τις βάσεις του 2013 για τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Στρατιωτικές, Αστυνομικές σχολές, που διαμορφώθηκαν στους αποφοίτους των ημερησίων ΓΕΛ άι ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄)-90%, στη Γενική σειρά και τις Ειδικές κατηγορίες (πολυτέκνων, τριτέκνων και κοινωνικών κριτηρίων)

Ν.4186/2013. ΦΕΚ 193. «ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ»

Ο Ν.4186/2013 περιγράφει τις αλλαγές στο «Νέο Λύκειο» που ισχύουν από το φετινό σχ. έτος 2013-14  στην Α΄τάξη των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Επίσης τι θα ισχύσει για τις Σχολές  (ΣΕΚ) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).  

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ΑκαδημαϊκούΈτους 2013-14

Σύμφωνα με την αριθμ. 3621/893/13/07-06-2013 Απόφαση Υ.Ν.Α./ΔΕΚΝ-Β΄ και τον Κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν., που κυρώθηκε με την με αριθμ. Μ.3614.1/03/13/27-05-2013 (ΦΕΚ 1357 Β’ /04-06-2013) Κοινή Απόφαση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ρυθμίζονται σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο  οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Read the full article…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ 2013-14

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την προκήρυξη των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού για το σχολικό έτος 2013-14. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 11-7-13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2013

Στο συνημμένο αρχείο παραθέτουμε την προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις  αστυνομικές σχολές το 2013. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 26-6-13

Βάσεις 2012 για ειδικές κατηγορίες (απόφοιτοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ομάδα Β΄)

Στο αρχείο παρουσιάζονται οι βάσεις για τις ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) του 2012 για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄), κατά επιστημονικό πεδίο.

Οδηγίες για την υποβολή των δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση της αίτησης στις Στρατιωτικές Σχολές

Η ΣΜΥ για να βοηθήσει τους υποψηφίους για τις Στρατιωτικές Σχολές δημιούργησε έναν οδηγό για τη σωστή συμπλήρωση της Αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης  υποψηφίου.