Ανακοινώσεις στην κατηγορία "ΠΥΣΔΕ"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ : ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αναρτώνται αντίστοιχα προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις. Τίθεται προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων. Δείτε…

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΛΗ. ΝΕ. Τ.)

Αναρτάται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφιοτήτων για τη θέση του υπευθύνου Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Αργολίδας. Τίθεται προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων στους υποψηφίους. Δείτε…

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: Α.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΦΕ) Β.ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ κ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανακοινώνονται οι δεκτές υποψηφιότητες που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανακοινώνονται οι δεκτές υποψηφιότητες που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ε.Κ.) ΑΡΓΟΥΣ

Αναρτώνται αποφάσεις τοποθέτησης υποδιευθυντών/ντριών σε σχολεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4547/18 και υπευθύνου Τομέα στο Εργαστηριακό Κέντρο για το υπόλοιπο της θητείας.