Ανακοινώσεις στην κατηγορία "ΠΥΣΔΕ"

ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 22/02/2016 οι πίνακες των μορίων των αιτουμένων εκπαιδευτικών: α)βελτίωση ή β) οριστική τοποθέτηση. Η προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων επί των πινάκων αυτών ορίζεται: από ΔΕΥΤΕΡΑ 22/02/2016 μέχρι και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/02/2016. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω FAX: 2752099213 είτε μέσω email: mastrantoe@sch.gr.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-02-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-02-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 25/01/2016 οι πίνακες των μορίων των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών: α) από περιοχή σε περιοχή β) σε Μουσικά Σχολεία γ) σε καλλιτεχνικά Σχολεία και δ) σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ. Η προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων επί των πινάκων αυτών ορίζεται: από ΔΕΥΤΕΡΑ 25/01/2016 μέχρι και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2016. Οι ενστάσεις   κατατίθενται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας είτε αυτοπροσώπως, Read the full article…

Εγκύκλιος μεταθέσεων, Βελτιώσεων και Οριστικών τοποθετήσεων.

Δείτε στα συνημμένα την σχετική Εγκύκλιο  καθώς και τα υποδείγματα αιτήσεων όπως και τις προϋποθέσεις για την ένταξη σε ειδική κατηγορία. Κατάθεση αιτήσεων ως την 31 Δεκεμβρίου 2015. Πληροφορίες: 2752022306 (κ. Μαστραντώνη Ειρήνη) 2752097723 (κ. Σκλήρη Παναγιώτα) 2752097722 (κ. Γεωργόπουλο Ιωάννη)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΥΣΔΕ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.9672/4-12-15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΠΥΣΔΕ- ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.Φ361.22/146/152229/ε3/29-9-15/ΥΠΠΕΘ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.Φ11.3/5209 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ