Ανακοινώσεις στην κατηγορία "ΠΥΣΔΕ"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αναρτάται: 1. Σχετική απόφαση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών από τον περιφερειακό Διευθυντή καθώς και πίνακας των μη τοποθετηθέντων υπεραρίθμων με τη διαδικασία του άρθ.14 του Π.Δ.50/96 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Ανακοίνωση αναμόρφωσης του πίνακα των κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα. 3. Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης σχολείων για οριστική τοποθέτηση ή για Read the full article…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΕΠ) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Αναρτάται σχετική Υ.Α. που ορίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με υποδείγμτα των απαραίτητων εντύπων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22-7-2016 έως 29-7-2016.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ Ή ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αναρτάται σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος με προθεσμία για υποβολή αιτήσεων από 19-7-2016 έως και 08-08-2016 στην περιφερειακή Δ/νση Α΄ και Β/θμιας εκπ/σης κρήτης (Λ.Κνωσού 6  71 306 Ηράκλειο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Α.Ε) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε.Α.Ε. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Αναρτάται σχετική  Υ.Α. με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016. Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ανακοινώνονται ονομαστικά οι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κατά κλάδο και σχολική μονάδα. Παρακαλούνται όλοι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να καταθέσουν τη δήλωση το συντομότερο δυνατό.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ)

Αφορά τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14.04 – 05,  ΠΕ17,  ΠΕ18.12-13-14-15-16-17-18-20-30-36 που έχουν ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας Γυμνασίου και στο σχολείο τους έχει προσδιοριστεί υπεραριθμία της ειδικότητάς τους (αριθμ.πρωτ. Φ10.1/3420/06/07/2016 ανακοίνωση). Θα πρέπει εάν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι των ανωτέρω ειδικοτήτων, να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους έως την Παρασκευή 15/7/16 ώρα 12.00. Επισημαίνεται η ευθύνη των Read the full article…

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ι. ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ    ΚΑΤΑΘΕΣΗ  : Α . ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ     ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥΣ. Β. ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ    ΘΕΣΗΣ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ. ΙΙ.ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.