Ανακοινώσεις στην κατηγορία "ΠΥΣΔΕ"

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.)ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017»

Αναρτώνται οι πίνακες και το σχετικό διαβιβαστικό με το οποίο ορίζεται η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής τυχόν ενστάσεων.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ : Α. Σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση     Β. Πίνακας Λειτουργικών κενών  Γ. Πίνακας Λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αναρτάται προκήρυξη και ορίζεται χρονοδιάγραμμα για τις διαδικασίες. Συνημμένα υπόδειγμα αίτησης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Τροποποιείται το προοΐμιο της παραγράφου 1 του κεφ.ΣΤ΄της αριθμ.2232.1-1/48935/16-8-16 Υ.Α. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών η Δευτέρα 01-08-2016.