Ανακοινώσεις στην κατηγορία "ΠΥΣΔΕ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αναρτάται προκήρυξη και ορίζεται χρονοδιάγραμμα για τις διαδικασίες. Συνημμένα υπόδειγμα αίτησης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Τροποποιείται το προοΐμιο της παραγράφου 1 του κεφ.ΣΤ΄της αριθμ.2232.1-1/48935/16-8-16 Υ.Α. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών η Δευτέρα 01-08-2016.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αναρτάται: 1. Σχετική απόφαση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών από τον περιφερειακό Διευθυντή καθώς και πίνακας των μη τοποθετηθέντων υπεραρίθμων με τη διαδικασία του άρθ.14 του Π.Δ.50/96 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Ανακοίνωση αναμόρφωσης του πίνακα των κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο/ειδικότητα και σχολική μονάδα. 3. Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης σχολείων για οριστική τοποθέτηση ή για Read the full article…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΕΠ) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Αναρτάται σχετική Υ.Α. που ορίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με υποδείγμτα των απαραίτητων εντύπων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22-7-2016 έως 29-7-2016.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ Ή ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αναρτάται σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος με προθεσμία για υποβολή αιτήσεων από 19-7-2016 έως και 08-08-2016 στην περιφερειακή Δ/νση Α΄ και Β/θμιας εκπ/σης κρήτης (Λ.Κνωσού 6  71 306 Ηράκλειο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Α.Ε) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε.Α.Ε. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Αναρτάται σχετική  Υ.Α. με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016. Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr)