Ανακοινώσεις στην κατηγορία "ΠΥΣΔΕ"

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ι. ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ    ΚΑΤΑΘΕΣΗ  : Α . ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ     ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥΣ. Β. ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ    ΘΕΣΗΣ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ. ΙΙ.ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017 Α) Με την με αρ. πρωτ. 67505/Ε1/20-04-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ: ΨΩ2Υ4653ΠΣ-Π9Β) καλούνται οι εκπ/κοί που επιθυμούν να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2016-2017: Read the full article…

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 29/2/2016 μετά από επανέλεγχο οι τελικοί πίνακες των μορίων  των αιτουμένων εκπαιδευτικών: α) βελτίωσης ή β) οριστίκής τοποθέτησης,

ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 22/02/2016 οι πίνακες των μορίων των αιτουμένων εκπαιδευτικών: α)βελτίωση ή β) οριστική τοποθέτηση. Η προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων επί των πινάκων αυτών ορίζεται: από ΔΕΥΤΕΡΑ 22/02/2016 μέχρι και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/02/2016. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω FAX: 2752099213 είτε μέσω email: mastrantoe@sch.gr.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-02-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-02-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 25/01/2016 οι πίνακες των μορίων των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών: α) από περιοχή σε περιοχή β) σε Μουσικά Σχολεία γ) σε καλλιτεχνικά Σχολεία και δ) σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ. Η προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων επί των πινάκων αυτών ορίζεται: από ΔΕΥΤΕΡΑ 25/01/2016 μέχρι και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/01/2016. Οι ενστάσεις   κατατίθενται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας είτε αυτοπροσώπως, Read the full article…

Εγκύκλιος μεταθέσεων, Βελτιώσεων και Οριστικών τοποθετήσεων.

Δείτε στα συνημμένα την σχετική Εγκύκλιο  καθώς και τα υποδείγματα αιτήσεων όπως και τις προϋποθέσεις για την ένταξη σε ειδική κατηγορία. Κατάθεση αιτήσεων ως την 31 Δεκεμβρίου 2015. Πληροφορίες: 2752022306 (κ. Μαστραντώνη Ειρήνη) 2752097723 (κ. Σκλήρη Παναγιώτα) 2752097722 (κ. Γεωργόπουλο Ιωάννη)