Ανακοινώσεις στην κατηγορία "ΠΥΣΔΕ"

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.Φ361.22/146/152229/ε3/29-9-15/ΥΠΠΕΘ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.Φ11.3/5209 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

Προσδιορισμός λειτουργικών κενών-υπεραριθμιών.

Οι δηλώσεις προτίμησης πρέπει να υποβληθούν άμεσα καθώς με τη λήξη της προθεσμίας θα συνεδριάσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το συμβούλιο δεν προέβη στον προσδιορισμό λειτουργικών υπεραριθμιών σε κλάδους όπου δεν αντιστοιχούν λειτουργικά κενά. Οι προσωρινές τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών θα γίνουν με βάση τις δηλώσεις προτίμησης που έχουν υποβάλλει στην υπηρεσία και τις οποίες μπορούν Read the full article…

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ    

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΡΙΘΜ.4909/14-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Η ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 20-07-2015 ΩΡΑ 12.00. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ