Οργανικά Κενά Μουσικού Σχολείου Αργολίδας.

Τα οργανικά κενά για το Σχολικό Έτος 2013-14 για του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας έχουν ανα κλάδο και ειδικότητα  όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Με την ευκαιρία σας ενημερώνουμε ότι στην περιοχή μας δεν λειτουργούν καλλιτεχνικά ή πειραματικά σχολεία.

Οργανικά κενά Μουσικού Σχολείου Αργολίδας:

 

 

ΚΛΑΔΟΣ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ

ΠΕ 03    Μαθηματικοί Δύο (2)
ΠΕ 04.02   Χημικοί Ένα (1)
ΠΕ 05  Γαλλικής Γλώσσας Ένα  (1)
ΠΕ07  Γερμανικής Γλώσσας Ένα (1)
ΠΕ16 ή ΤΕ16 Πιάνο Δέκα (10)
ΠΕ16 ή ΤΕ16 Ταμπουράς Δέκα (10)
ΠΕ16 ή ΤΕ16 Λαούτο Ένα (1)
ΠΕ16 ή ΤΕ16 Βιολί Τρία (3)
ΠΕ16 ή ΤΕ16 Κιθάρα Τρία (3)
ΠΕ16 ή ΤΕ16 Βιόλα Ένα (1)
ΠΕ16 ή ΤΕ16 Τσέλο Ένα (1)
ΠΕ16 ή ΤΕ16 Ευρωπαϊκά Κρουστά Ένα (1)
ΠΕ16 ή ΤΕ16 Τρομπέτα Ένα (1)
ΠΕ 16.01  ή ΤΕ16  (Ευρωπαϊκής Μουσικής) Ένα (1)