Το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Αργολίδος ως μοχλός ανάπτυξης και υποστήριξης της κοινωνικής αλληλοδιαδοχής

ΗΜΕΡΙΔΑ
Κυριακή, 24 Απριλίου 2016
Αίθουσα, «Τριανόν»
Πλατεία Συντάγματος Ναύπλιο και ώρα 10.30 π.μ.

Το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Αργολίδος ως μοχλός ανάπτυξης και υποστήριξης της κοινωνικής αλληλοδιαδοχής.
Γέφυρα προετοιμασίας των μαθητών για το πέρασμα από το σχολείο στην ενεργό επαγγελματική ζωή.