Σχολικές Δραστηριότητες – Εκδήλωση Παρουσίασης έτους 2016 στο Ναύπλιο

Η ιστοσελίδα για την

Τελική Εκδήλωση Παρουσίασης Ναύπλιο 2016

είναι στην διεύθυνση:

http://dide.arg.sch.gr/?page_id=10969.

—————

Εκεί υπάρχουν σε καταγραφή κάποιες πρώτες ιδέες για την παρουσίαση των εργασιών.

—————

Η δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση γίνεται από τη φόρμα εδώ.