Ενημέρωση του blog με περιεχόμενο εργασιών

Tο blog του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ενημερώνεται με όλες τις εργασίες που θα παρουσιαστούν στην τελική μας εκδήλωση με τίτλο

Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2016.

Μπορείτε να το επισκεφθείτε από εδώ.