ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Προκειμένου να καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί αίτηση για να προσληφθούν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν φτιάξει ηλεκτρονικό φάκελο στο  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.).

Για το σκοπό αυτό όσοι από τους υποψήφιους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς δεν έχουν αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης (username και password) στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.  πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική Διεύθυνση https://opsyd.sch.gr  και αφού διαβάσουν το εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (βρίσκεται στο κάτω μέρος της ηλεκτρονικής σελίδας) να προχωρήσουν σε εγγραφή χρήστη ακολουθώντας βήμα-βήμα τις σχετικές οδηγίες. Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή είναι ένα ενεργοποιημένο e-mail και οι προσωπικοί κωδικοί taxisnet του εκπαιδευτικού (όχι πατέρα ή συζύγου).

Αφού αποκτήσουν τους κωδικούς σύνδεσης στο ΟΠΣΥΔ πρέπει να συνδεθούν προκειμένου να φτιάξουν το ηλεκτρονικό προσωπικό τους φάκελο. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ (ανακοινώσεις στις 15-6-2016 και 21-6-2016).

Στον ηλεκτρονικό φάκελό τους θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι επικυρωμένο το πτυχίο τους,  διότι σε διαφορετική περίπτωση οι εκπαιδευτικοί δεν θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καταθέσουν σε Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπ/σης το πτυχίο τους προς επικύρωση (για νέους αναπληρωτές) ή για επικαιροποίηση  για αναπληρωτές που δεν έχουν υποβάλει αίτηση από το 2012 και μετά.

Για πληροφορίες σε περίπτωση δυσκολίας σύνδεσης τηλ. 2752022306 Μαστραντώνη Ειρήνη.