ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Αναρτάται σχετική απόφαση

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει άμεσα να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης.