Επιστημονικές Διαδρομές στις Φυσικές Επιστήμες

Πρόγραμμα Συμποσίου
«Επιστημονικές Διαδρομές στις Φυσικές Επιστήμες»
24-25 Νοεμβρίου 2016
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.