ΓΕ.Λ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ