Οδηγίες για υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία.