Ο αριθμός εισακτέων στα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Η εισαγωγή στα τέσσερα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών διαφέρει από αυτή των Πανελλαδικών Εξετάσεων που απαιτούνται για τα υπόλοιπα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τις εξετάσεις διενεργούν τα ίδια τα Τμήματα και οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για αυτά τα Τμήματα ορίζεται:

 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
  Τμήμα Εικαστικών Τεχνών: 100
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών: 120
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών: 120
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης: 110