ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Αναρτάται αναμορφωμένος τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών κατά φθίνουσα σειρά. Παρασκευή 16-6-2017 (ώρα 20.55)