ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δημοσιεύεται η αριθμ.6981 απόφαση τοποθέτησης διευθυντών που εξέδωσε ο περιφερειακός Διευθυντής με θητεία η οποία λήγει την 31-07-2020.

Καλούνται οι τοποθετηθέντες να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους, την 01-08-2017.