ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Κοινοποούνται αποφάσεις τοποθετήσεων, αποσπάσεων, διαθέσεων (τροποποιήσεις-ανακλήσεις) όπως έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια» , έχουν πάρει αριθμό (ΑΔΑ) και έχουν κοινοποιηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες.  Δείτε…