1ο ΓΕ.Λ. ΑΡΓΟΥΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ