Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2018 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου