ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναρτάται απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου.