ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

Ανακοινώνονται οργανικά κενά και υπεραριθμίες όπως προσδιορίστηκαν με την αριθμ.08 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας κατά τη συνεδρίαση της 22-05-2018. Δείτε…