Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων αστυνομίας Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

Βλεπε συν.