ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Αναρτάται σχετική απόφαση :

-Διάθεσης εκπαιδευτικών για άρση λειτουργικής υπεραριθμίας.

-Τοποθέτησης προσωρινά εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.