ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δείτε νεότερες αποφάσεις διαθέσεων για συμπλήρωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, τροποποιήσεις, ανακλήσεις κλπ.