ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών  σχολικών μονάδων μετά τις πρόσφατες προσλήψεις αναπληρωτών