ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αναρτάται σχετική απόφαση με γνωμοδότηση του Συμβουλίου με νέα σύνθεση για τη διετία 2019 2020. Δείτε…