ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ : ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αναρτώνται αντίστοιχα προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις.

Τίθεται προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων. Δείτε…