ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αναρτάται ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων.  Δείτε….