ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ανακοινώνεται οριστικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για τη θέση.