1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ