Δ.Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ