ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ενημερωθείτε βήμα-βήμα, για Προσδιορισμό οργανικών κενών-υπεραριθμιών, οριστικές τοποθετήσεις, μεταθέσεις (Βελτίωση θέσης).