ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δείτε την αριθμ.Φ10.1/23-7-2019  απόφαση ανακοινοποιημένη. Αφορά στους εκπαιδευτικούς κλΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Ναυπλίου