ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ κ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Δείτε τους προταθέντες για οριστική τοποθέτηση ή μετάθεση εντός της περιφερείας μας (βελτίωση θέσης), σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα κενά και τις δηλώσεις προτίμησεις των ενδιαφερόμενων.

Για τα περαιτέρω, αναμένεται κύρωση της πρότασης από τον περιφερειακό Διευθυντή και η έκδοση σχετικής απόφασης για ανάληψη υπηρεσίας  όπου οι ενδιαφερόμενοι (μετατιθέμενοι-τοποθετούμενοι) θα ενημερωθούν άμεσα και με προσωπικές ανακοινώσεις.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ