ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΡΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών και άρση λειτουργικών υπεραριθμιών.

Δείτε τα σχετικά υποδείγματα δηλώσεων-αιτήσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μετά την εκπνοή της, θα συνεδριάσει το υπηρεσιακό συμβούλιο για προσωρινές τοποθετήσεις κλπ.