ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση κενών θέσεων όπως τις προσδιόρισε το υπηρεσιακό συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 3-9-19.