ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Αναρτάται σχετική απόφαση. Δείτε…