Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Δ΄ φάση περιόδου 2019-2020