ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ