ΓΕ.Λ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ