ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΚΥ

Σας υπενθυμίζουμε την Ημερίδα Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του ΙΚΥ που θα γίνει στη Σπάρτη στις 10/12/2019.